Mobiliseren

Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren

Deze cirkel van de IMWR benadering geeft invulling aan de meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het wordt terecht de cirkel van de menselijke maat genoemd. Complementair aan het rationele PDCA model, maar vooral praktisch aansluiten bij de drijfveren van vakmensen en professionals.

Mobiliseren is het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie -medewerkers, klanten, partners, bestuurders-, om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.