Waarderen

Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren

Deze cirkel van de IMWR benadering geeft invulling aan de meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het wordt terecht de cirkel van de menselijke maat genoemd. Complementair aan het rationele PDCA model, maar vooral praktisch aansluiten bij de drijfveren van vakmensen en professionals.

Waarderen betekent dat de leiding in overleg met medewerkers en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage. Het beantwoorden van de behoeften van medewerkers aan erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten. In lijn met de doelstellingen van de organisatie.